Orientalisk Dans

BaN-saidi-F-edit
Orientalisk dans är även känt som magdans. Detta är en populär, men ganska missvisande, term för den mångfald av traditionella och moderna danser från Mellanöstern, som inkluderas i begreppet.
I dessa länder kallas dansen just för Orientalisk dans, eller Dansen från öst.